Lek. dent. Piotr Jaszcz

Absolwent AKADEMII CHIRURGII JAMY USTNEJ.

Ukończył Curriculum z chirurgii Periodontologicznej oraz wiele kursów z zakresu implantologii i zaawansowanej regeneracji kości, odbywających się w kraju i Europie. Członek Polskiego Stowarzyszenia Implantologów (PSI) oraz Niemieckiego Towarzystwa Implantologicznego (DGOI).

 

Ukończył szkolenie w Londynie umożliwiające prowadzenie kursów z zakresu implantologii na arenie międzynarodowej. Obecnie prowadzi szkolenia oraz wykłady na konferencjach dla stomatologów z zakresu chirurgii ,radiologii i implantologii oraz zaawansowanych regeneracji kości.

Ponad 3000 wszczepionych implantów

Zajmuje się leczeniem chirurgicznym, implantologicznym oraz periodontologicznym pacjentów.

Specjalizuje się głównie w skomplikowanych odbudowach implantologicznych pacjentów bezzębnych oraz w zaawansowanych regeneracjach kostnych w leczeniu implantologicznym metodami przeszczepów kości własnej, jak również w przeszczepach tkanek miękkich w celu regeneracji dziąsła przy zębach lub przy implantach.